„Ceníme si flexibilitu, individuálny prístup, prispôsobenie sa našim potrebám a profesionalitu, obzvlášť počas pandémie ochorenia COVID-19. Oceňujeme promptné vybavovanie našich požiadaviek. Spoločnosť Scorpion security services poskytuje služby, ktoré napĺňajú našu absolútnu spokojnosť.“