Kamerové zabezpečovacie systémy

Kamerové systémy patria k technologickému bezpečnostnému vybaveniu objektu. Okrem nepretržitého monitorovania a znižovania výskytu falošných poplachov v stráženom objekte majú kamerové systémy niekoľko výhod:

  • Poskytovanie viditeľného odstrašujúceho prostriedku na ochranu vášich priestorov
  • Interaktivita s integrovanými zvukovými systémami pre varovné správy a výstrahy
  • Spoľahlivé pokrytie 24/ 7
  • Poskytovanie zaznamenaných dôkazov, ktoré by sa mohli použiť na zadržanie zločincov alebo poskytnutie dôkazu o priestupku a protispoločenskej činnosti. Nahrávky zohrávajú úlohu aj pri školení a správe lokality, napríklad pri identifikácii volajúcich s cieľom umožniť prístup
  • Prispôsobivosť, ktorá umožňuje ich použitie na akomkoľvek mieste
  • Kamerový systém nemožno ľahko ohroziť alebo zneškodnit
  • Môže byť prepojené s monitorovaním perimetrov, ako aj s vnútornými štruktúrami, ako je kontrola prístupu a alarmy.

Tieto systémy sa väčšinou kombinujú s fyzickou ochranou objektu ako je stály dohľad alebo mobilné patroly, ktoré v prípade potreby zasiahnú v ohrozenom objekte.