Inteligentné bezpečnostné riešenia pre logistické centrá, sklady, prepravu tovaru a ďalší logistický priemysel.

Pri preprave tovaru dochádza k mnohým rizikám vrátane poškodenia a krádeže. Či už pri preprave alebo pri dočasnom uskladnení v skladoch chcete mať istotu, že váš tovar nebude ovplyvnený meniacimi sa prostrediami, ktoré môžu spôsobiť neopraviteľné škody na tovaroch.

Vzdialené monitorovanie pomocou GPS môže byť prínosom pre celý proces dodávateľského reťazca s efektívnym, optimalizovaným zabezpečením. Sledovanie príchodu tovaru a zabezpečenie toho, aby bol na správnom mieste v očakávaných termínoch a bez poškodenia. Služby vzdialeného monitorovania zaisťujú minimálne narušenie vášho podnikania a pokojnú bezpečnosť pre vaše balíky s vysokou hodnotou.

Samozrejmosťou je aj kontrola vstupu a výstupu tovaru a osôb z logistických centier pomocou fyzickej ochrany objektov a technických riešení ako sú rampové a kamerové systémy.