Efektívna a bezpečná výroba bez zbytočných rizík

Poskytujeme služby bezpečnosti pre širokú škálu priemyselných prostredí vrátane výrobných závodov a zariadení, skladov a distribučných centier. Vynikáme aj v poskytovaní ozbrojeného sprievodu pri preprave tovaru a personálu. Vo všetkých prípadoch spolupracujeme s našimi klientmi, aby sme si stanovili realistické ciele a rozvíjali kultúru založenú na bezpečnosti, ktorá zaisťuje, že záujmy našich klientov sú vždy chránené.

Priemyselné oblasti predstavujú značné problémy kvôli veľkému množstvu vystaveného tovaru a obrovskému množstvu priestoru, ktorý treba zabezpečiť. Z tohto dôvodu spolupracuje s našimi klientmi na vytvorení vysoko viditeľnej a viacvrstvovej bezpečnostnej politiky. Nielenže poskytujeme živé bezpečnostné sily na monitorovanie areálu, ale tiež klientom radíme, ako najlepšie nasadiť odstrašujúce prostriedky, ako je obvodové oplotenie, osvetlenie objektu a postupy bezpečného skladovania. Naši pracovníci taktiež kontrolujú vstupné a výstupné body vrátane dovozu a vývozu tovaru.