“Na službách Scorpion security services si obzvlášť ceníme proklientký prístup, výbornú komunikáciu a férovú spoluprácu. V každej situácii je spoločnosť Scorpion security services schopná reagovať pohotovo a rýchlo plniť požiadavky, ktoré sú kladené z našej strany.“

Spoločnosť TES MI s.r.o.

„Ceníme si flexibilitu, individuálny prístup, prispôsobenie sa našim potrebám a profesionalitu, obzvlášť počas pandémie ochorenia COVID-19. Oceňujeme promptné vybavovanie našich požiadaviek. Spoločnosť Scorpion security services poskytuje služby, ktoré napĺňajú našu absolútnu spokojnosť.“

Spoločnosť IZO 4 DSP, s.r.o.