Bezpečné dodávky energie

Energetický priemysel patrí medzi kritické časti infraštruktúry štátu. Zabezpečenie stálych dodávok energie patrí k základným prioritám fungujúcej spoločnosti. Práve preto sú bezpečnostné požiadavky v týchto oblastiach extrémne vysoké. Pre zabezpečenie vysokých štandardov nasadzujeme na stráženie týchto objekov iba skúsený a špeciálne vyškolený personál.

Naša bezpečnostná agentúra rozumie problémom a nárokom na ochranu elektrárni a rôznych budov spojených s energetickým priemyslom v štátnom aj súkromnom sektore, kde sú hojne zastúpené napríklad solárne alebo vodné elektrárne.

Pri zabezpečení objektov preto využívame kombinácie riešení:

  • Systémy kontroly vstupu
  • Alarmový príjem
  • Prenos alarmu
  • Poplašné systémy proti vlámaniu
  • Hasiace systémy
  • Strážne služby
  • Prevádzkové a zásahové služby
  • Systémy riadenia bezpečnosti
  • Kamerové systémy