Automatická kontrola vstupu automobilov do objektu a na parkoviská

Bezpečnostné závory sa zvyčajne používajú ako zábrany, ktoré bránia autám vchádzať na miesto bez povolenia na vjazd. Na verejnom parkovisku to môže zahŕňať prevzatie lístka.

Na parkovisku pre zamestnancov a hostí je bežné, že existuje kombinácia kontroly vstupu a interkomu. Ponúkame taktiež možnosť integrovať kamerový systém pre vizuálne povolenie a automatické rozpoznávanie ŠPZ, aby umožnili registrovaným zamestnancom okamžitý prístup a dočasným registrovaným hosťom, dočasný prístup.

Závory majú málo pohyblivých častí (kvôli spoľahlivosti) a zvyčajne sú umiestnené v krytoch z nehrdzavejúcej ocele odolných voči poveternostným vplyvom. Samotné trámy sa dodávajú z rôznych materiálov.

Veľmi obľúbenou možnosťou je aj videovrátnik. Ak to bezpečnostná situácia objektu dovoľuje je možné kontrolovať prístup automobilov na parkovisko napríklad z recepcie a nie je potrebný osobný kontakt so strážnikom, čím sa šetria náklady na personál.